نرم افزارهاي پيش نياز سرور-V7

ردیف نرم افزار فرمت فایل حجم فایل تاریخ ایجاد تعداد دانلود
1 dotNet4_5 exe 48.0 MB 1391/04/19 668 دریافت فایل
2 SqlMsdeSetup exe 54.3 MB 1394/08/12 1875 دریافت فایل
3 XpNeeded zip 3.6 MB 1396/07/16 860 دریافت فایل
4 dotNet3_5 exe 231.5 MB 1390/07/24 105 دریافت فایل
1
نام
dotNet4_5
نوع
exe
حجم
48.0 MB
تاریخ
1391/04/19
دانلود
668
2
نام
SqlMsdeSetup
نوع
exe
حجم
54.3 MB
تاریخ
1394/08/12
دانلود
1875
3
نام
XpNeeded
نوع
zip
حجم
3.6 MB
تاریخ
1396/07/16
دانلود
860
4
نام
dotNet3_5
نوع
exe
حجم
231.5 MB
تاریخ
1390/07/24
دانلود
105

نرم افزارهاي پيش نياز کلاينت-V7

ردیف نرم افزار فرمت فایل حجم فایل تاریخ ایجاد تعداد دانلود
1 dotNet4_5 exe 48.0 MB 1391/04/19 668 دریافت فایل
2 dotNet3_5 exe 231.5 MB 1390/07/24 105 دریافت فایل
1
نام
dotNet4_5
نوع
exe
حجم
48.0 MB
تاریخ
1391/04/19
دانلود
668
2
نام
dotNet3_5
نوع
exe
حجم
231.5 MB
تاریخ
1390/07/24
دانلود
105

نرم افزار اصلي تلسا-V7

ردیف نرم افزار فرمت فایل حجم فایل تاریخ ایجاد تعداد دانلود
1 TelsaRecorder_Ver7.0_Setup exe 63.9 MB 1398/03/19 40 دریافت فایل
1
نام
TelsaRecorder_Ver7.0_Setup
نوع
exe
حجم
63.9 MB
تاریخ
1398/03/19
دانلود
40

بروز رساني نرم افزار سرور-V7

ردیف نرم افزار فرمت فایل حجم فایل تاریخ ایجاد تعداد دانلود

نرم افزار اختياري تلسا

ردیف نرم افزار فرمت فایل حجم فایل تاریخ ایجاد تعداد دانلود
1 TelsaWebReportingSetup exe 37.3 MB 1392/06/31 827 دریافت فایل
1
نام
TelsaWebReportingSetup
نوع
exe
حجم
37.3 MB
تاریخ
1392/06/31
دانلود
827