E&M30

مبدل 30 خط آنالوگ (HighZ) به E1: E&M30 فقط براي سيستمهاي ضبط مکالمات کاربرد دارد.